Studenti a podnikání    

Studenti a podnikání

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jste student do 26 let a rozhodnete se při studiu podnikat, bude se jednat o vedlejší samostatně výdělečnou činnost, ale se stejnými povinnostmi jako má každá jiná OSVČ. Je ovšem důležité, abyste o skutečnosti, že jste student, příslušné instituce včas informovali a tím i získali statut vedlejší samostatně výdělečné činnosti.

Proto nezapomeňte do 8 dnů od zahájení podnikatelské činnosti své zdravotní pojišťovně i OSSZ doručit potvrzení o studiu, aby bylo Vaše podnikání bráno jako vedlejší činnost, přičemž potvrzení musíte dokládat každý rok až do dovršení 26 let.

Jako student-podnikatel budete moci čerpat následující výhody:

Zdravotní pojištění 

 • pojistné neplatíte zálohově, ale jednorázově do 8 dnů po podání Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý rok
 • neplatí pro Vás minimální vyměřovací základ, pouze vyměřovací základ maximální

Sociální pojištění

 • první rok Vašeho podnikání neplatíte zálohy
 • po skončení prvního roku podáte Přehled příjmů a výdajů, ve kterém uvedete své příjmy a výdaje za uplynulý rok. Pokud jejich rozdíl nepřekročí rozhodnou částku (pro rok 2012 je to 60 329 Kč), za první rok pojištění neodvádíte a následující rok neplatíte ani zálohy
 • pokud v prvním roce rozdíl příjmů a výdajů překročí rozhodnou částku, odvedete pojistné a v následujícím roce budete odvádět měsíční zálohy
 • pokud v dalším roce odvádíte měsíční zálohy, po jeho skončení opět podáte Přehled,dle kterého Vám bude podle dosaženého zisku buď vrácen přeplatek na pojistném, nebo zbývající částku doplatíte a podle kterého také zjistíte, zda budete či nebudete následující rok odvádět měsíční zálohy (viz rozhodná částka). Tento postup se opakuje každý další rok.

Nemocenské pojištění

 • nemáte povinnost platit nemocenské pojištění, Vaše účast je dobrovolná 

Daň z příjmů

 • uplatňujete slevu na poplatníka – slevu uplatňujete vždy ve výši za celý rok
 • uplatňujete slevu na studenta (až do dovršení věku 26 let, případně až do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu) – slevu uplatníte za kalendářní měsíce, na jejichž počátku jste byl dle potvrzení o studiu studentem a Váš věk byl nejvýše 26 let resp. 28 let. Za každý měsíc jde o jednu dvanáctinu.

Výhoda těchto slev na dani z příjmů je ta, že je uplatníte vždy ve výši za celý rok, a to i v případech, že podnikáte méně než 12 měsíců v roce (za předpokladu, že uplatňujete slevu na studenta za všechny kalendářní měsíce).

Slevy uplatňujete ve svém daňovém přiznání.

 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín