Fyzické osoby

Fyzická osoba, která chce začít s podnikáním, musí splnit všeobecné podmínky pro provozování živnosti. Dále pak splnit zvláštní podmínky provozování živnosti podle zvoleného druhu podnikaní – živnosti řemeslné, vázané a koncesované.

Živnostenské podnikání

Živnostenský zákon rozeznává živnosti ohlašovací, u nichž právo provozovat živnost vzniká ohlášením živnostenskému úřadu a živnosti koncesované, u nichž oprávnění provozovat živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Druhy živností

Ohlašovacími živnostmi dle § 19 živnostenského zákona jsou:

živnosti řemeslné

Je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22 živnostenského zákona. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o požadovaném vzdělání v daném nebo příbuzném oboru, dokladem o rekvalifikaci a 1leté praxi anebo vykonáním 6tileté praxe v oboru. (Příloha č. 1 živnostenského zákona: např. kadeřnictví, malířství, řeznictví, pekařství, kovářství, zámečnictví, truhlářství, zednictví, hostinská činnost).

živnosti vázané

Je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona (např. živnosti: výroba nebezpečných chemických látek, výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, činnost účetních poradců, provozování autoškoly, provozování solárií).

živnost volná

Což je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou uvedeny v příloze č. 4 živnostenského zákona: např. maloobchod, velkoobchod, nákup zboží za účelem dalšího prodeje, výroba a opravy obuvi, výroba hnojiv, výroba strojů a zařízení, výroba jízdních kol, sklenářské práce, reklamní činnost, fotografické služby, překladatelská a tlumočnická činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání).

Živnost koncesovaná

Za živnosti koncesované, jejichž obory stanoví příloha č. 3 živnostenského zákona (např. silniční motorová doprava, provádění veřejných dražeb, provozování cestovní kanceláře, provozování pohřební služby, provádění trhacích a ohňostrojových prací), se považují především ty činnosti, jejichž provozování je zvláštním právním předpisem vázáno na povolení orgánu státní správy.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín