Pozvánka na setkání klubu Start-up 23

"Solution interviews"

Termín konání: 21. bøezna 2013 od 18:00 do cca 19:30

Místo konání: Zasedací místnost – Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ (23. budova Svit – Vavreèkova 5262, Zlín 76001)

Neformální setkání pro zájemce o podnikání rozšíøí metodu tzv. Lean Startup. Po ovÏøení problému u potencionálních zákazníkĂš, kterou jsme realizovali v minulých setkání klubu Start-up 23 nás èeká poslední fáze jak otestovat vaše øešení (produkt) pøed svými zákazníky.

Celá pozvánka zde.


Pozvánka na setkání klubu Start-up 23

"BĂŹĹžte mezi lidi a sestavte si svoji strategii"

 Termín konání:  28.února 2013 od 17:30 do cca 19:30 

Místo konání: Zasedací místnost – Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ (23. budova Svit – Vavreèkova 5262, Zlín 76001) 

Startup se stává úspĂŹšným, jestliĹže se vám podaøí nalézt shodu mezi novým nápadem a tím, co si pøejí zákazníci. Jediná moĹžnost, jak najít správný produkt je vyjít mezi lidi a zeptat se jich. Nauète se, jak se to dĂŹlá.

Celá pozvánka na sektání zde

 


Série workshopĂš pokraèuje!!!

 

Pro všechny zájemce o podnikání je pøipraven workshop s názvem „ÚSPÌŠNÝ PODNIKATEL – LEADERSHIP“. Na workshopu vystoupí skvĂŹlý speaker a úspĂŹšný podnikatel Petr Eliáš. 

Kdy: 20. listipadu  14 h - 16 h

Kde: Zasedací místnost - Podnikatelské inovaèní centrum (23. budova areálu svit)


Více informací o programu workshopu na plakátu.


 

Klub Start-up 23 poøádá pro všechny pøíznivce start-upového podnikání a zaèínající podnikatele Double day to business.

Kdy: 29. øíjna - 30. øíjna

Kde: Zasedací místnost - Podnikatelské inovaèní centrum (23. budova areálu svit)

Více v sekci novinky.

 


Pozvánka na webináø - Jak dosáhnout globálního úspĂŹchu vašeho projektu

Kdy: 12.7.2012 od 18 h

Kde: Podnikatelské inovaèní centrum (Vavreèkova 5262, 760 01 Zlín)

– zasedací místnost

Více na v sekci novinky.

 


Pozvánka na první setkání klubu pro zájemce o podnikání Start-up 23.

Na úvodní mítinku se dozvíte o koncepci klubu a o svých myšlenkách a podnikání mÚŞete podiskutovat s ambasadorem klubu Petrem Eliášem, zkušeným podnikatelem a odborníkem na byznys.

Kdy: Ètvrtek 14. 6. 2012 – od 15 do cca 17 hodin

Kde: Podnikatelské inovaèní centrum (Vavreèkova 5262, 760 01 Zlín)

        – zasedací místnost

 


Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín