Podnikatelské inkubátory v ÈR

Podnikatelské inkubátory nejsou jen ve velkých mĂŹstech jako Praha, Brno a Ostrava, které jsou centry technologického a podnikatelského rozvoje v Èeské republice, ale i v menších mĂŹstech jako Slavièín nebo Vsetín.

Kompletní pøehled všech podnikatelských inkubátorĂš vèetnĂŹ kontaktĂš najdete na webových stránkách Spoleènosti vĂŹdeckotechnických parkĂš ÈR, která sdruĹžuje VĂŹdeckotechnické parky v ĂˆR.

www.svtp.cz

 

Inkubátory v ÈR

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín