Osnova podnikatelského plánu

Tipy pro psaní podnikatelského plánu. Podnikatelský plán by měl podat odpovědi na ty otázky:

 1. Prodejte svůj tým. Kdo je nositelem myšlenky, s kým spolupracuje?

 2. Co vlastně chcete prodávat, co je produktem a v čem je unikátní, je to výrobek nebo služba? Máte prototyp vašeho produktu?

 3. Jaké budou přínosy vašich výrobků či služeb pro zákazníky?

 4. Kdo to bude kupovat, kdo je zákazníkem, jak vypadá trh (kolik je potenciálních zákazníků)? Máte zjištěno, zda existuje poptávka po tomto produktu/myšlence.?

 5. Kdo je moje konkurence a jak se od ní odliším, co je mojí konkurenční výhodou, jaká je má přidaná hodnota. Jak velkou odhadujete konkurenci?

 6. Jakou marketingovou strategii zvolím?

 7. Jakou budu mít cenovou a obchodní politiku?

 8. Budu potřebovat nějaké zaměstnance? Jak bude moje podnikání řízeno?

 9. Jaké prostory k podnikání budu potřebovat (kancelář, výrobní halu, sklady...)? Jak to budu financovat?

 10. Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle mých myšlenek a mého podnikání?

 11. Jak velké odhadujete tržby za tento produkt/myšlenku? Umím vyčíslit náklady za moje služby nebo výrobky?

   

Osnova ke stažení – zde je jedna z možných osnov ke zkrácenému a plnému podnikatelskému plánu

Osnova podnikatelského plánu

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín