Osnova podnikatelského plánu

Tipy pro psaní podnikatelského plánu. Podnikatelský plán by mĂŹl podat odpovĂŹdi na ty otázky:

 1. Prodejte svĂšj tým. Kdo je nositelem myšlenky, s kým spolupracuje?

 2. Co vlastnĂŹ chcete prodávat, co je produktem a v èem je unikátní, je to výrobek nebo sluĹžba? Máte prototyp vašeho produktu?

 3. Jaké budou pøínosy vašich výrobkĂš èi sluĹžeb pro zákazníky?

 4. Kdo to bude kupovat, kdo je zákazníkem, jak vypadá trh (kolik je potenciálních zákazníkĂš)? Máte zjištĂŹno, zda existuje poptávka po tomto produktu/myšlence.?

 5. Kdo je moje konkurence a jak se od ní odliším, co je mojí konkurenèní výhodou, jaká je má pøidaná hodnota. Jak velkou odhadujete konkurenci?

 6. Jakou marketingovou strategii zvolím?

 7. Jakou budu mít cenovou a obchodní politiku?

 8. Budu potøebovat nĂŹjaké zamĂŹstnance? Jak bude moje podnikání øízeno?

 9. Jaké prostory k podnikání budu potøebovat (kanceláø, výrobní halu, sklady...)? Jak to budu financovat?

 10. Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle mých myšlenek a mého podnikání?

 11. Jak velké odhadujete trĹžby za tento produkt/myšlenku? Umím vyèíslit náklady za moje sluĹžby nebo výrobky?

   

Osnova ke staĹžení – zde je jedna z moĹžných osnov ke zkrácenému a plnému podnikatelskému plánu

Osnova podnikatelského plánu

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín