Mikroúvěr – Regionální podpůrný zdroj s.r.o. 

Program Mikroúvěr Regionálního podpůrného zdroje, s.r.o. je poskytován k účelu podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji. Regionální podpůrný zdroj je společnost s ručením omezeným stoprocentně vlastněná Zlínským krajem, založená za účelem podpory rozvoje podnikatelské činnosti a realizace rozvojových projektů.

Mikroúvěr -  Cílem programu „Mikroúvěr RPZ“ je řešit problém přístupu začínajících malých a středních podniků k malým úvěrům potřebným pro zahájení podnikatelských a inovačních činností resp. pro stabilizaci jejich podnikatelských aktivit a k překlenutí dočasných problémů při financování rozvoje podnikatelské činnosti. Jedná se o podpůrný a doplňkový program vyplňující mezeru mezi programy Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále jen „ČMZRB“) a bankovním sektorem.

Program je určen podnikatelským subjektům (právnickým a fyzickým osobám), které jsou umístěny v podnikatelských inkubátorech (dále jen „PI“) a vědeckotechnických parcích (dále jen „VTP“) na území Zlínského kraje, které jsou členy Sítě podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center transferu technologií v Inovační infrastruktuře Zlínského kraje.

Více informaci na www.rpz-zlin.cz

 

Regionální podpůrný zdroj

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín