Leasing

Je specifickou formou financování. Jedná se dlouhodobý pronájem movitých a nemovitých věcí za úplatu.  Mezi druhy leasingu patří finanční, operativní a zpětný leasing

Finanční leasing

Mezi nejrozšířenějším druhem leasingu patří finanční leasing. Jedná se o dlouhodobý pronájem movité věci (automobil, stroj) s možností odkoupení. Klient splácí leasingové společnosti měsíční paušál a po ukončení leasingové smlouvy přechází stroj do jeho majetku zpravidla po úhradě odkupní ceny.

Po celou dobu trvání leasingu patří leasingové společnosti předmět leasingu (automobil, stroj). Zaplacením poslední splátky a v mnoha případech i symbolické odkupní ceny přechází předmět leasingu do vlastnictví klienta.

Operativní leasing

Operativní leasing funguje na jiném principu. Leasingová společnost pronajímá movitou nebo nemovitou věc klientovy na předem určenou dobu. Stejně jako u finančního leasingu, klient platí pravidelné měsíční splátky. Po ukončení operativního leasingu zůstává předmět leasingu v majetku pronajímatele tedy leasingové společnosti. Klient neplatí u tohoto typu leasingu žádnou akontaci.

Start podnikání

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín