klub Start-up 23

Platforma slouĹží pro setkávání, vzdĂŹlávání a sdílení informací o podnikání.

Cílem klubu je: VzdĂŹlávat budoucí a stávající podnikatele, budovat kontakty a neformální vazby 

Klub je urèen všem zájemcĂšm o podnikání a èlenství v klubu je zdarma. 

Obsah setkávání je pøedevším urèen vám a ten budete také samy „vytváøet“. Budeme øešit a konzultovat témata, která vás zajímají nebo váš tíĹží. KaĹždý úèastník mÚŞe být pro druhého inspirací a mÚŞete si také vzájemnĂŹ pøedat své zkušenosti.

Online diskuze a networkig na facebooku klubu Start-up 23. 

         

Aktivity klubu:

1)      Rozvoj podnikatelského vzdĂŹlávání
2)      Rozhovory-diskuze s osobnostmi svĂŹta podnikání a byznysu
3)      Konzultace:
  • podnikatelské plány
  • rozvoj podnikání
  • nápady
4)      Individuální/kolektivní pøístup
5)      Pøístup k investorĂšm
6)      Podnikatelské zkušenosti a pøíbĂŹhy
7)      Sdílení dobré a špatné praxe
8)      Leadership
9)      Networking

 

Zakladatelem je Technologické inovaèní centrum.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín