Inovační infrastruktura Zlínského kraje

Inovační infrastruktura Zlínského kraje představuje platformu vzájemně spolupracujících podnikatelských inkubátorů (a vědeckotechnických parků), na které se můžete ve Zlínském kraji obrátit s žádostí o podporu. Soustřeďuje souhrn podpůrných služeb pro začínající a inovativní podnikatele, ale i pro studenty a širokou veřejnost.
Inovační infrastruktura Zlínského kraje

Podnikatelské inkubátory ve Zlínském kraji

Podnikatelský inkubátor
Technologické inovační centrum s.r.o.

Technologické inovační centrum s.r.o.          
Nabízené služby
 • sleva na nájemném kancelářských prostor a zasedací místnosti
 • služby spojené s nájmem kancelářských prostor (úklid, ostraha, recepce, internet)
 • příprava podnikatelského plánu
 • založení a rozjezd podnikání
 • financování podnikatelského plánu
 • ochrana duševního vlastnictví
 • zprostředkování kontaktu s potencionálním investorem
 • hodnocení rozvoje firmy
 • pronájem jednací místnosti
Podmínky vstupu
 • začínající firma s inovačním potencionálem
 • absolvování vstupního procesu
 1.      úvodní setkání
 2.      předložení podnikatelského plánu
 3.      osobní prezentace podnikatelského plánu
 • rozhodnutí hodnotitelské komise o přijetí podnikatele do inkubátoru
Kontakt
Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
 
Ing. Petr Konečný
Mobil: +420 739 570 790
Tel: +420 573 776 255
Email: konecny@ticzlin.cz
 

Podnikatelský inkubátor
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.

Nabízené služby

 • podnikatelské a obchodní plány
 • finanční a účetní poradenství
 • základní právní poradenství
 • marketingové poradenství
 • vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
 • dotační a informační servis
 • publikační a osvětová činnost
 • zprostředkování kontaktů na VaV instituce a univerzity
 
Technické služby
 • dlouhodobé i krátkodobé pronájmy prostor (kanceláře a jednací prostory)
 • ostraha a údržba pronajatých prostor
 • vysokorychlostní internetové připojení
 • telefonní centrála/telefon, fax
 • společný sekretariát/recepce
 • copycentrum (zpracování dokumentů, tisk, kopírování, skenování, vazba, laminace)
 • konferenční servis vč. cateringu
 • zapůjčení ICT a audio-vizuální techniky
 
Podmínky vstupu
 • žádost
 • podnikatelský záměr
 • pohovor
 • jedná se o podnikatelský inkubátor bez oborového zaměření
 
Kontakt
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
Horní náměstí 3, 75501 Vsetín

Tel.: +420571811801
Fax.: +420571811801
E-mail: info@aerv.cz
http://www.aerv.cz/

Podnikatelský inkubátor
Kunovice s.r.o.


Nabízené služby
 • pronájem kancelářský prostor
 • pronájem sálu
 
Podmínky vstupu
 • úvodní setkání
 • předložení podnikatelského plánu
 • doporučení průmyslové rady k zasídlení

Kontakt
Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr, s.r.o.
Panská 25, Kunovice 686 04
 
Mgr. Jana Bánovská
mobil: 775 70 77 87

Podnikatelský inkubátor
Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.

Nabízené služby
 • zvýhodněný pronájem pro začínající a inovační firmy
 • možnosti pronájmu konferenční místnosti
 • poskytování poradenských služeb z oblasti ekonomické, právní
 • poskytování technických služeb a technického zázemí
 • napojení na cesnet /bude v jednání/ , poskytování služeb AT (internet, síť, telefon, atd.)
 • vedení databáze partnerů inovačního podnikání a aplikovaného výzkumu
 • prezentace firem na webu PIK Val. Klobouky
 • organizace seminářů, konferencí, školení – za účasti partnerů projektu VUT Brno, UTB Zlín, TIC Zlín
 • zajišťování finančních zdrojů pro zasídlené firmy (mikroúvěry, regionální úvěry)
 • zajišťování administrativních služeb
 • školení podnikatelů a manažerů firem
 • účast v soutěžích o inovační firmy roku
 
Kontakt
Valašskokloboucké podnikatelské centrum, s.r.o.
Masarykovo náměstí 103, Valašské Klobouky 766 01
 
Karel Šoman
Tel.: 777 565 190

Podnikatelský inkubátor
Regionální centrum kooperace Slavičín a.s.

Nabízené služby
 • pronájem zasedací, prezentační a konferenční místnosti
 • pronájem kancelářských prostor
 • zapůjčení mobilní prezentační techniky
 • příprava firemních grafických materiálů (grafický návrh, tisk, úprava dokumentů - vazba, laminování)
 • tisk vizitek, včetně návrhu
 • tvorba elektronických archivů
 • poradenství při zpracování projektů a jejich realizaci
 • podpora rozvoje lidských zdrojů
 • marketingové služby a podpora přístupu na trhy
 • poradenství při organizování seminářů, školení
 • poradenství k podnikatelským záměrům
 • poradenství v rámci návrhu a využívání informačních technologií
 • správa a údržba podnikových sítí, návrh sítí
 • ekonomické a účetní poradenství
 • poradenství v oblasti pracovního a obchodního práva
 • návrh a tvorba web prezentací firem
 • telefonní služby s využitím nejmodernějších technologií

Kontakt
Regionální centrum kooperace, a.s.
Podnikatelské centrum Slavičín
Komenského 882, Slavičín 763 21
 
Tel.: +420 577 440 600

Technologický park progress
Industry servis ZK

NESTARTUJTE V GARÁŽI - Nápad je na vás, s ostatním vám pomůžeme my

Podnikatelský inkubátor v Technologickém parku Progress nabízí podporu novým firmám ve formě zvýhodněného nájmu kancelářských prostor a cenově zvýhodněných konzultantských služeb, školení, a dalších služeb. Tento režim je primárně určen pro začínající podnikatele. Doba pronájmu je ohraničena dobou tří let. V prvním roce inkubace je sleva z nájmu nejvyšší, v dalších dvou klesá. Po uplynutí tří let tento režim končí, firma ale může dále působit v objektech parku v jiném režimu. Dalším zvýhodněním, které klienti získávají formou veřejné podpory je soubor technických a administrativních služeb.

Základní balíček, který je poskytován za zvýhodněnou cenu, obsahuje přístup ke strukturované kabeláži, možnost poskytnutí internetové konektivity, zpřístupnění wi-fi, rezervace zasedací místnosti, jedno parkovací místo, služby recepce, ostrahu areálu a společných prostor, úklid společných prostor a odvoz odpadu.

Více informací na www.progresspark.cz

 
Kontakt

Sídlo: Strategická průmyslová zóna Holešov, Tovární 1268, 769 01 Holešov

Petr Stibora – manažer projektu
E-mail: petr.stibora@industryzk.cz
Tel.: +420 734 513 864

 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín