Série setkání klubu únor - kvĂŹten 2013

Klub Start-up 23

Klub Start-up 23

Klub Start-up 23

Slavnostní spuštĂŹní klubu pro zájemce o podnikání Start-up 23.

Slavnostní symboliky se ujala øeditelka Technologického inovaèního centra paní Mgr. Daniela Sobieská a pan Václav Liška, který stál v roce 2003 u zrodu èeského internetového fenoménu AUKRO a doposud ho úspĂŹšnĂŹ øídí. SpuštĂŹní klubu probĂŹhlo dne 2. kvĂŹtna 2012 v klubu Star-FLIP ve ZlínĂŹ, v rámci slavnostního vyhlášení výsledkĂš soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. Jako první host klubu, vystoupil pan Liška v rámci mini-talk show, kde poslouchaèÚm popovídal o zrodu Aukra, o jeho problémech, o trendech v internetovém podnikání apod. 

 

klub Start-up 23

klub Start-up 23

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín