Financování

K financování vlastního podnikání lze zvolit několik forem kapitálu. Podnikání lze financovat z vlastních zdrojů nebo z cizích zdrojů jako jsou bankovní úvěry, leasing, dotace nebo rizikový kapitál.

Vlastní zdroje

Vlastní prostředky by měly tvořit základní kapitál v začátku podnikání. Ve fázi zahájení podnikatelské činnosti je velmi obtížné získat cizí zdroje financování. Proto je důležité mít do začátku podnikání vlastní zdroje financování.

Cizí zdroje

Cizí prostředky umožňují podnikateli rozsáhlejší a dynamičtější rozvoj podniku. Při využití cizích zdrojů, mohou tyto finanční prostředky přispívat k tvorbě zisku tzv. finanční páka. Na druhou stranu cizí kapitál spolu nese také zvýšení nákladovosti podniku v podobě úroků a tím se podnik stává více rizikovým nebo v případě využití rizikového kapitálu se podnik stává více závislý na jiných osobách. Jednotlivé druhý cizích zdrojů rozlišujeme na bankovní úvěry, rizikový kapitál, leasing a další.

 

Financování podnikání

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín