CzechEkoSystem - Ekosystém pro rizikový kapitál

Základní informace o programu:

Jedná se o specifický program Agentury pro podporu podnikání a investic (CzechInvest), jehož smyslem je pomoci připravit začínající firmy na financování formou rizikového kapitálu. Program, zkráceně nazývaný také „CzechEkoSystem“, má pomoci malým a středním podnikům překonat problémy při rozjezdu podnikání kvůli nedostatku finančních zdrojů a nastartovat jejich rozvoj prostřednictvím poradenství v oblastech řízení a chodu společnost. Rovněž pomůže vyhledat a připravit projekty firem, do kterých by mohly investovat fondy rizikového kapitálu (a případně další soukromí investoři).

Technologické inovační centrum s.r.o. spolupracuje na programu s agenturou CzechInvest, ve Zlínském kraji zajišťuji funkci tzv. „skauta“, tedy kontaktního místa, které poskytne žadatelům relevantní informace o programu a pomůže s vyplněním žádosti.

První výzva pro předkládání žádostí končí 29. 6. 2012, druhá výzva se plánuje na období od 1. 9. 2012.

Pro koho je program určen:

CzechEkoSystem je určen pro začínající firmy, které hledají investora na rozvoj svého podnikání. Žadatelem může být podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého a středního podniku (do 250 zaměstnanců, obrat …) a doba od zahájení podnikatelské činnosti je kratší než 5 let. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území města Prahy a jeho výstupy nesmí směřovat do oblasti zemědělství, lesnictví, rybolovu, akvakultury, uhelného průmyslu a ocelářství. Podpora je poskytována v režimu veřejné podpory malého rozsahu (de-minimis), tzn. žadatel nemá vyčerpán limit 200 tis. EUR v rámci režimu de minimis za poslední 3 účetní období. Realizace projektu je omezena na dobu max. 2 roky od uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, nejpozději však do 31. 10. 2014. Podrobné informace jsou uvedeny vždy v aktuální výzvě k předkládání žádostí.  

Co můžete účastí v programu získat:

Cílem programu je pomoci firmám s rozvojem podnikatelského záměru a s nalezením vhodného investora. Žadatelé mohou získat podporu ve formě koučování a specializovaného poradenství. Náklady na služby kouče jsou firmám hrazeny až do výše 100 %, maximálně však do výše 1 mil. Kč, v případě poradenství je poskytována podpora ve výši až 80 % uskutečněných výdajů, max. však do výše 2 mil. Kč. Role kouče spočívá v tom, že bude žadateli předávat zkušenosti z podnikání, poskytovat kontakty a celkově mu pomáhat s řízením podnikání v jeho začátcích. Související poradenské služby pak mají za cíl úspěšnou realizaci podnikatelského záměru žadatele.

Poradenské služby souvisí se vznikem a rozvojem inovačních firem, zdokonalením, rozvojem a realizací inovačního nápadu, s jeho patentovou ochranou, s prověřením jeho využitelnosti na trhu, s finančním řízením firmy, nezbytnými právními znalostmi souvisejícími se vstupem rizikového kapitálu, včetně představení investorům poskytujícím rizikový kapitál apod. Podporovanými aktivitami jsou činnosti zaměřené zejména na poskytování poradenství začínajícím a inovačním MSP při plánovaném rozvoji podniku prostřednictvím rizikového kapitálu. Poradenské služby poskytované externími poradci se musí vztahovat na oblast jednoznačně vázanou na přípravu strategie vstupu na trh s novým, inovativním řešením, produktem / službou s předpokladem využití rizikového kapitálu. Poradenské služby jsou poskytovány na individuální bázi pro konkrétní business plán.

Kouč bude vybrán z databáze koučů, kterou spravuje agentura CzechInvest, jedná o osoby s podnikatelskou praxí a odborností (např. minimálně 5 let na manažerské pozici v prosperující firmě, zkušenosti s inovačními technologickými projekty atd.) mají ochotu předat know-how ze své vlastní podnikatelské nebo manažerské praxe.

Poradenské služby jsou zajišťovány subjektem, který byl vybrán agenturou CzechInvest v rámci veřejné zakázky. Cena jedné hodiny poradenských služeb nabídnutá vítězem veřejné soutěže „výběr na dodávku poradenských služeb v rámci projektu CzechEkoSystem“ je 1950,-Kč bez DPH (DPH 20%), tj. cena s DPH je 2340,-Kč. Tato hodinová sazba se vztahuje na všechny druhy poradenství poskytované v rámci projektu CzechEkoSystem.

Jak se do programu CzechEkoSystem zapojit:

Zájemce předkládá vyplněný formulář žádosti (ke stažení zde), přílohou dokládá stručný podnikatelský plán (doporučená osnova ke stažení zde) a rozvojový plán se specifikací služeb, které plánuje v rámci programu CzechEkoSystem využít (ke stažení zde). Hodnocení žádostí trvá v řádech několika týdnů. Jedná se o administrativně nenáročný proces, s přípravou žádosti Vám zdarma rádi pomůžeme. Pro bližší informace o programu CzechEkoSystem a pomoc s přípravou žádosti nás můžete kontaktovat:

Technologické inovační centrum s.r.o., Ing. Petr Konečný, konecny@ticzlin.cz, +420 739 570 790

 

Bližší informace o programu na webu agentury CzechInvest:

http://www.czechinvest.org/projekt-czechekosystem

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín