Technologické inovaèní centrum a klub „Start-up 23“

 

Vás zve na streamovaný semináø na téma

Jak získat mezinárodní zákazníky a

uspĂŹt u investorĂš v Silicon Valley

 

Termín konání:  7.záøí 2012 od 14:00 do 16:00

Místo konání: Zasedací místnost – Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ (23. budova Svit – Vavreèkova 5262, Zlín 76001) 

 

Hlavní host: Chris Burry, Senior Vice President & Director, US MAC

(http://www.linkedin.com/profile/view?id=2876102)

 

Hlavní témata semináøe:

  • Praktické rady, jak zvýšit šanci na úspĂŹch startupu od zkušeného amerického podnikatele a investora a uspĂŹt pøi hledání investice v Silicon Valley
  • Jak získat klienty a partnery na sloĹžitém americkém trhu
  • Nový fond US MAC pro investice do evropských startupĂš: 200 mil. dolarĂš
  • MoĹžnosti úèasti na Silicon Valley Startup Camp v Praze (20-22. Øíjna) (http://www.czechict.cz/startcamp)
  • Ostatní iniciativy na podporu úspĂŹchu èeských startupĂš

 

Program semináøe:

14:00 – 14:05 Úvodní slovo, Michal Zálešák, výkonný øeditel Czech ICT Alliance

14:05 – 15:00 Hlavní pøednáška: Jak uspĂŹt u investorĂš v SV a zákazníkĂš v Americe, Pøedstavení investièního fondu do evropských inovativních startupĂš, Chris Burry, Senior Vice President & Director, US MAC

15:00 – 15:30 Ostatní iniciativy na podporu úspĂŹchu èeských startupĂš
Michal Zálešák, výkonný øeditel Czech ICT Alliance + hosté

15:30 – 16:00 Diskuse s Chrisem Burrym + dotazy

 

Registrovat se mÚŞete na email: vanek@ticzlin.cz

 

TĂŹšíme se na setkání.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín