Faktorů, které mohou začínající podnikatele přivést k neúspěchu a krachu, je celá řada. Přestože ne všechny může podnikatel ovlivnit, na řadu jiných se může alespoň vhodně připravit.

Jednou z prvních chyb, kterých se při zahájení podnikání dopouštíme, je podcenění přípravy podnikatelského záměru. Ten by měl přitom sloužit především podnikateli samotnému. Umožňuje mu totiž nejen přesněji stanovit cíle, ale i uvědomit si překážky plánovaného rozvoje. Zahájit podnikání bez podnikatelského plánu je jako vyplout na moře bez mapy a dalekohledu. Nikdy nevíte, kdy narazíte na nějaký útes.

Každý podnikatel by si měl před zahájením podnikání odpovědět minimálně na otázky, co, komu a proč chce prodávat. V tomto směru je důležitá realizace marketingového průzkumu, který umožní udělat si představu o konkurentech na trhu a odhadnout, jak budou přijímány produkty či služby firmy.

Buďte zákazníkům nablízku

Z obchodního hlediska je velmi důležité zvolit pro podnikání správné místo provozovny. Platí to zejména u firem, které chtějí poskytovat neinternetové služby širší veřejnosti. Nízký nájem je k ničemu, pokud kolem obchodu či pobočky neprojde žádný zákazník.

S propagací souvisí i stanovení správné cílové skupiny. Budete-li se snažit oslovit úplně všechny, pravděpodobně vaše snahy vyjdou naprázdno. Zvolená cílová skupina by měla mít o vaše produkty či služby zájem a také dostatečné finanční prostředky k jejich pořízení.

Vybírejte lidi pečlivě

Velkou pozornost při zahájení podnikání je třeba věnovat výběru a výchově lidí. Velké společnosti si zde mohou dovolit dělat chyby, malý podnik si však tento luxus dovolit nemůže. V praxi například při výběru spolupracovníků často dochází k upřednostňování rodiny a přátel před ostatními kandidáty, protože je to pro podnikatele mnohem jednodušší. Je to v pořádku pouze v případě, že profil podnikatelova známého skutečně odpovídá profilu hledaného kandidáta. V opačném případě je obdobný přístup jen počátkem řady budoucích komplikací.

U začínajících firem je rovněž třeba velkou pozornost věnovat motivaci a ohodnocení zaměstnanců. Získání nového pracovníka je téměř vždy dražší než udržení stávajícího. Nejde však jen o peníze. U začínajících firem je takřka pravidlem, že jeden pracovník vykonává řadu různorodých činností, jejichž popis se neeviduje, a nahrazení takového člověka někým novým je vždy mnohem složitější.

Nepleťte si hotovost se ziskem

Chyby dělají začínající podnikatelé rovněž v oblasti financí a účetnictví. Před zahájením podnikání by si měl každý podnikatel spočítat, kolik peněz ho bude start firmy stát. Stejně tak by měl objektivně stanovit náklady na realizaci obchodní strategie a provést reálnou projekci tržeb a zisku. Podnikání by mělo být zahájeno skromně, tedy neutrácet příliš brzy mnoho peněz za zařízení nebo dokonce luxusní vybavení kanceláře.

Začínající podnikatelé si také často pletou hotové peníze se ziskem. Hotovost proudící do podniku ale není to samé jako mzda, kterou vyplácí zaměstnavatel. Podnikatelé někdy využívají zisku k vylepšení vlastního životního standardu, a když pak přijdou účty od dodavatelů a od daňového úřadu, není čím zaplatit.

Ani začínající podnikatel by rovněž neměl podceňovat řádné vedení účetnictví. To však ve skutečnosti spousta začínajících podnikatelů považuje za byrokratický přežitek, který slouží pouze pro účely potěšení daňového úřadu. Pro tyto podnikatele je pak často konec daňového období i koncem jejich podnikání.

Zdroj: www.inovacnipodnikani.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín