Minulý týden zaèal v kalifornském San José soud mezi nejvĂŹtšími svĂŹtovými rivaly v oblasti mobilních telefonĂš a tabletĂš - spoleènostmi Apple a Samsung. Ti se vzájemnĂŹ Ĺžalují za porušování svých patentĂš. KromĂŹ stoupencĂš znaèek, investorĂš a burzovních makléøÚ pøekvapil minulý týden Phil Schiller, šéf marketingu Apple, také marketéry, kdyĹž mluvil o tom, jakým zpĂšsobem spoleènost své produkty propaguje.

Témeø vĂšbec nevyuĹžívá klasickou reklamu, zamÏøuje se hlavnĂŹ na vytváøení pozitivního buzz a product placementu.

To, jak otevøenĂŹ o marketingové strategii Schiller hovoøil, lidi z marketingu hodnĂŹ pøekvapilo. Apple je totiĹž známý tím, Ĺže neodkrývá své marketingové karty. Pøece je ho ale všude plno (dokladem je i nedávný nejvĂŹtší reklamní festival v Cannes, na nĂŹmĹž zástupci Apple sice nevystoupili, a pøece byl Apple cítit na kaĹždém rohu). Schiller uvedl, Ĺže média mají Apple natolik v oblibĂŹ, Ĺže o nĂŹm vĹždy rádi napíší. Proto se uvedení iPhone v roce 2007 praticky obešlo bez placené reklamy. V souvislosti s product placementem se Apple snaĹží, aby jeho produkty pouĹžívaly filmové hvĂŹzdy. Proto pracuje jeden ze zamĂŹstnancĂš spoleènosti úzce s hollywoodskými producenty. I kdyĹž strategie Apple nikoho asi nepøekvapí, ochota mluvit o ní urèitĂŹ. Ostøe sledovaný spor potrvá pravdĂŹpodobnĂŹ nĂŹkolik týdnĂš. Zatím ztrácí Samsung, kterému soudkynĂŹ zakázala pøedbĂŹĹžným opatøením prodávat na americkém trhu tablety Galaxy 10.1 a telefony Galaxy Nexus. Proti tĂŹmto opatøením se Samsung ihned odvolal.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín