Začínáte podnikat? Pokud ano, již jste možná zjistili, že vaše dosavadní chování, respektive myšlení z osobního života vám v podnikání nepomáhá. Že mnoho věcí se děje jinak, dle odlišných pravidel, možná pro vás dokonce neuchopitelně. Je načase začít myslet manažersky.

Manažerské myšlení je přirozenou nezbytností prakticky každého podnikání. Je tím, co odlišuje úspěšnou firmu od společnosti, která je možná založena s nejlepšími úmysly a má skvělý produkt, ale je chaotická, neefektivní, neprodává, a i kdyby, nerozvíjí se. Příčina je snadná: mnoho podnikatelů se totiž snaží vést svůj byznys dle nejlepších zásad rodiny, či soukromého života, a až s odstupem času zjišťuje, že to nebylo nejšťastnější rozhodnutí. Je to proto, že organismus firmy se od organismu rodiny liší. A to i přes proklamace mnohých o „rodinném“ podnikání.

 

K úspěšnému manažerskému myšlení se lze propracovat zkušenostmi na bázi pokusů a chyb, ale přinejmenším základní zásady vedoucí k úspěchu je možné si uvědomit i předem, a pak se dle nich chovat. Podívejme se na některé z nich. A začněme pozitivně: pokud pěstujete kolektivní sport, jste kapitánem, nebo dokonce koučem družstva, máte velkou výhodu.

Být sám sebou – manažerem

Být manažerem znamená v prvé řadě nést zodpovědnost za svou firmu. Za její podnikání, úspěchy, i prohry. I když můžeme chválit či plísnit své podřízené, jsme to nakonec my, kdo má hlavní díl zodpovědnosti za úspěch i ztroskotání. Toto je věc, kterou si musíme uvědomit. Zodpovědnost je trvalá, a od nás neoddělitelná. Jako jediní také máme přehled nad firmou jako celkem, z čehož plyne, že jsme tím, kdo v ní jako jediný může dělat koncepční rozhodnutí, a kdo v konečné instanci rozhoduje o všem podstatném. Z toho plyne, že i když jsme vůči zaměstnancům vstřícní, otevření a jakkoli „rodinní“, nikdy nejsme na jejich úrovni, a ani oni nás tak nikdy nebudou brát.

Pokud jste kdekoli slyšeli, že být manažerem znamená být sám sebou, vězte, že to platí jen v případě, kdy vaše autentické chování odpovídá zhruba chování sportovního trenéra. V ostatních případech budete v roli manažera „sami sebou“ leda na obtíž.

Nebát se úkolů

 

Manažer musí být pracovitý. Nesmí se bát zadávat úkoly a zejména kontrolovat jejich plnění. Neměl by se ale bát ani delegovat část své zodpovědnosti na lidi. I zde ale sám manažer vždy zodpovídá za to, že pro daný úkol zvolí člověka, který je schopen jej splnit, a pro přenesení zodpovědnosti osobu, jež tuto zodpovědnost ponese. Selhání pracovníka z důvodu chyby manažera je selhání manažera, a nikoli pracovníka. Stejně tak je ale chybou manažera z výše uvedených na delegování rezignovat a lpět nejen na právu posledního slova, ale i na tom, aby mu byly předkládány všechny detaily. Takový manažer je většinou zahlcen maličkostmi, a není schopen koncepčního rozhodování, které se však od něj očekává.

Mít alternativy

Manažersky myslet (a chovat se), znamená být schopen přiřazovat zdroje úkolům a řídit jejich vzájemnou následnost. Strategie „ono se to vyřeší“ a „nechme to plavat“ nemá obvykle s manažerským myšlením nic společného. Pokud se chystáme provést jakoukoli důležitější akci, měli bychom mít připraveny alternativy pro případ, že selže, a u těch nejdůležitějších též alternativy k alternativám. Situace, kdy prostě nevíme jak dál, protože jsme se na to nepřipravili, by nikdy neměla nastat, a to zvlášť, vedeme-li podřízené.

Nebát se zpětné vazby

Našim nejcennějším zdrojem informací jsou lidé – a my jsme zdrojem pro ně. Zpětnou vazbu podřízených bychom měli nejen poslouchat, ale i aktivně vyžadovat. To ale neznamená, že splníme automaticky každý požadavek, který vůči nám bude vznesen. Našim úkolem není sloužit, nýbrž řídit. Zpětnou vazbu získanou od podřízených musíme proto vkládat do kontextu faktů, které tito podřízení neznají, ale my ano.

Zpětná vazba, kterou poskytujeme podřízeným, by měla být transparentní, otevřená, srozumitelná přiměřená. V praxi to znamená, že našim úkolem je poskytovat ji tak, abychom maximalizovali výkon. Ne zahlcovali své podřízené pro ně nepodstatnými fakty, nebo je dokonce bezdůvodně podráželi pod hlavičkou kritiky.

Být dobrým manažerem se lze naučit. Někdy to chce hodně sebezapření a určitě je k tomu potřeba mnoho píle. Přejeme vám hodně úspěchů, abyste byli těmi nejlepšími.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín