Technologické inovaèní centrum vás srdeènĂŹ zve na vyhlášení výsledkĂš 9. roèníku soutĂŹĹže MĂšj první milion!

PøijĂŻte podpoøit finalisty soutĂŹĹže o nejlepší podnikatelský zámĂŹr, nechte se inspirovat, poslechnete si zajímavé debaty a na závĂŹr si u rautu promluvte tøeba s letošním vítĂŹzem soutĂŹĹže nebo jiĹž úspĂŹšnými podnikateli z kraje.

Technologické inovaèní centrum vás srdeènĂŹ zve na vyhlášení výsledkĂš 9. roèníku soutĂŹĹže MĂšj první milion!

PøijĂŻte podpoøit finalisty soutĂŹĹže o nejlepší podnikatelský zámĂŹr, nechte se inspirovat, poslechnete si zajímavé debaty a na závĂŹr si u rautu promluvte tøeba s letošním vítĂŹzem soutĂŹĹže nebo jiĹž úspĂŹšnými podnikateli z kraje.

Program:

  • Pøedstavení soutĂŹĹžních podnikatelských zámĂŹrĂš
  • Vyhlášení kategorie SŠ
  • Vyhlášení kategorie VŠ/Veøejnost
  • Diskuse s hosty- Hana Auerová (Obrazy s pøíbĂŹhem), VojtĂŹch Šenkýø a Antonín SvĂŹtinský (Fyziotrenér)
  • Raut a volná zábava

Kdy: Ă¨tvrtek 7.dubna 2016 od 18.00 hod

Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)

Vstup je zdarma. Prezence úèastníkĂš od 17:30, dress code: smart casual.

Poèet míst omezen, rezervace na drotarova@ticzlin.cz TĂŹšíme se na vás.

Kontakty
Technologické inovaèní centrum s.r.o.
Vavreèkova 5262, budova 23
760 01 Zlín
www.mujprvnimilion.cz

Mgr. Zuzana Drotárová
+420 739 570 792
E-mail: drotarova@ticzlin.cz

Technologické inovaèní centrum vás srdeènĂŹ zve na vyhlášení výsledkĂš 9. roèníku soutĂŹĹže MĂšj první milion!

 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín