Pozvánka na workshop – Peníze & Podnikání – Cashflow: Zabiják nebo akcelerátor

Pozvánka na workshop – Peníze & Podnikání – Cashflow: Zabiják nebo akcelerátor

 

Technologické inovaèní centrum vás zve na tøetí a zároveò poslední workshop v tomhle roce na téma Peníze & Podnikání – Cashflow: Zabiják nebo akcelerátor. Na workshopu vystoupí Michal Nosek - ÈSOB, øeditel poboèky Zlín - Dlouhá a Petr Eliáš - pøedseda pøedstavenstva Inspectum a.s. a Ă¸editel spoleènosti Stemica a.s.

Michal Nosek se bĂŹhem 11 let ve finanèním sektoru vĂŹnoval emisím cenných papírĂš, vztahĂšm s investory, finanènímu poradenství a nyní bankovnictví.

Petr Eliáš zaèal podnikat jiĹž v roku 1998. Má za sebou témÏø 20 start-upĂš, úspĂŹšných i neúspĂŹšných. Podnikatel, který realizoval a doposud realizuje celou øadu úspĂŹšných projektĂš v oblasti pøípravy, realizace a správy zejména nemovitostních investic.

Program:

- Nástroje financování
- Bankovní Zdroje
- Cashflow
- Funkce penĂŹz v podnikání a Ĺživote podnikatele
- Pøípadové studie
 
Kdy: ètvrtek 10. prosince 2015 od 16.00 hod.
Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)

Vstup je zdarma.

Poèet míst omezen. Rezervace na drotarova@ticzlin.cz

TĂŹšíme se na vás.

 

Kontakty
Technologické inovaèní centrum s.r.o.
Vavreèkova 5262, budova 23
760 01 Zlín
www.mujprvnimilion.cz
www.inkubatorzlin.cz
www.startpodnikani.cz


Mgr. Zuzana Drotárová
Projektový manaĹžer
mobil: +420 739 570 792
e-mail: drotarova@ticzlin.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín