Pozvánka na workshop – Jádro podnikání: Jak se odlišit od konkurence

Technologické inovaèní centrum vás srdeènĂŹ zve na první workshop z podzimní
workshopĂš Jádro podnikání: Jak se odlišit od konkurence. Na workshopu vystoupí Lukáš 
Trèka, øeditel regionální kanceláøe CzechInvest pro Zlínský kraj. Lukáš si od roku 2002 
vyzkoušel mnohé profese, vèetnĂŹ osmileté zkušenosti s podnikáním. 


Program:
VyuĹžití šedé ekonomické teorie v barevné podnikatelské praxi.
Analýza trhu a zákaznických portfolií.
Hodnota pro zákazníka jako alfa a omega úspĂŹchu.
Pøípadové studie.


Kdy: ètvrtek 12. listopadu 2015 od 16.00 hod
Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)


Vstup je zdarma.
Poèet míst omezen, rezervace na drotarova@ticzlin.cz
TĂŹšíme se na vás.


Kontakty
Technologické inovaèní centrum s.r.o.
Vavreèkova 5262, budova 23
760 01 Zlín
www.mujprvnimilion.cz  
www.inkubatorzlin.cz  
www.startpodnikani.cz 


Mgr. Zuzana Drotárová 
+420 573 776 253
+420 739 570 792 
E-mail: drotarova@ticzlin.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín