Pozvánka na workshop – Jak udĂŹlat díru do svĂŹta podnikání.

Technologické inovaèní centrum vás zve na druhý workshop z podzimní série workshopĂš Jak udĂŹlat díru do svĂŹta podnikání. Na workshopu vystoupí podnikatel a investor Michael Rostock- Poplar, který patøí mezi zakládající partnery poradenské spoleènosti Venture Investors Corporate Finance. Michael Rostock Poplar rozhodnĂŹ není jen “ten chlap ze Dne D”. Vystudoval na univerzitách v Oxfordu i Cambridge, má podíly ve firmách s obratem v miliardách korun, stále aktivnĂŹ investuje a také má velmi utøíbené názory na podnikání, které je ochotný sdílet.


Program:
Produkt vs. Unikátní sluĹžba.
NejèastĂŹjší otázky a chyby pøi rozjíĹždĂŹní podnikání.
Kdy se mÚŞete povaĹžovat za úspĂŹšného podnikatele?
Jak motivovat a vybírat zamĂŹstnance.


Kdy: úterý 1. prosince 2015 od 16.00 hod
Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)


Vstup je zdarma.
Poèet míst omezen, rezervace na drotarova@ticzlin.cz
TĂŹšíme se na vás.


Kontakty
Technologické inovaèní centrum s.r.o.
Vavreèkova 5262, budova 23
760 01 Zlín
www.mujprvnimilion.cz  
www.inkubatorzlin.cz  
www.startpodnikani.cz 

Mgr. Zuzana Drotárová 
+420 573 776 253
+420 739 570 792 
E-mail: drotarova@ticzlin.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín