Technologické inovaèní centrum vás srdeènĂŹ zve na tøetí workshop z podzimní série workshopĂš.

Z nuly k vlastnímu podnikání

Martin Krkoška – PRIA systems, PRIA Labs
Zakladatel spoleèností PRIA systems a souèasnĂŹ CEO v PRIA Labs a PRIA games. Martin má za sebou spoustu úspĂŹšných i neúspĂŹšných projektĂš v online byznyse a dál vyhledává a tvoøí nové startupy.

Martin Pernica – PRIA game
Herní vývojáø a leader týmu PRIA game.

Program:
Pria – od nuly k 50 lidem v týmu.
Jak jsme získali první investici.
Jak øídit a motivovat malý tým.
Jak vytvoøit nový startup.

Kdy: Ă¨tvrtek 27. listopadu 2014 od 15 h

Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)

Vstup je zdarma. V prĂšbĂŹhu a po skonèení workshopu bude pro úèastníky pøipraveno obèerstvení.

Workshop - z nuly k vlastnímu podnikání
 

Pøíští workshop:

FAIL & SUCCESS STORY – 4. 12. 2014 od 15 h

Peter Fodor – Flow studio a.s.
Spoluzakladatel vývojového studia Flow Studio, které získalo nĂŹkolika milionovou investici.  Mezi Peterovi speciality patøí mobilní aplikace a hry, obchod, rozvoj podnikání, marketing a PR, inovace a strategické plánování.

Kateøina Fišerová – Smartemailing Firma 2.0 s.r.o.
Projektová manaĹžerka sluĹžby Smartemailing a specialista v oblasti moderního emailingu a efektivní komunikace se zákazníkem. 

Program:
Podnikatelský pøíbĂŹh – Fail Stories Flow Studio a.s.
Emailing – jak správnĂŹ oslovit zákazníky
Jak si udrĹžet spokojené zákazníky

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín