Pozvánka na workshop - CESTA ke STARTUPU

Technologické inovaèní centrum vás srdeènĂŹ zve na první workshop z podzimní série workshopĂš.

CESTA ke STARTUPU

Na workshopu vystoupí Jan Valuštík – Zakladatel projektu PixelSquare (vítĂŹz soutĂŹĹže MĂšj první milion v roce 2014) Podnikatel, startupista a vizionáø, který se mimo PixelSquare zabývá se svým týmem také digitálním marketingem a tvorbou komplexních znaèek ve vlastní síti DigitalBrain.
V dalším bloku vystoupí Manuel NunĂŹz - affiliate manager v LYPO s.r.o., který se zabývý affiliate marketingem pøeváĹžnĂŹ sportovních e-shopĂš Lypo.cz, Sportilo.cz a Outdoor-shop.cz a také affiliate partnerem nĂŹkolika dalších affiliate programĂš a sítí jak v ĂˆR, tak ve svĂŹtĂŹ.

Program:
Success story projektu PixelSquare
Affiliate marketing a proè by se mĂŹl stát souèástí vašeho podnikání

Kdy: úterý 4. listopadu 2014, 15 h – 17 h
Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)

Vstup je zdarma.
V prĂšbĂŹhu a po skonèení workshopu bude pro úèastníky pøipraveno obèerstvení.

Workshop cesta ke startupu

 

Pøíští workshop bude:

Váš byznys - Grafy a vykøièníky!!!

18. 11. 2014 od 15 h

Michael Rostock-poplar – Venture Investors Corporate Finance s.r.o.
Je spolumajitelem více neĹž pĂŹti firem, jejichĹž roèní obrat se pohybuje kolem 2 miliard korun. Patøí mezi zakládající partnery poradenské spoleènosti Venture Investors Corporate Finance, která úspĂŹšnĂŹ pĂšsobí po celém svĂŹtĂŹ.

Program:
Esenciální analýza kritických bodĂš vašeho podnikání pod rentgenovým okem investora.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín