Kanceláø ve ZlínĂŹ za 200 Kè mĂŹsíènĂŹ

Od øíjna 2014 nabízíme v našem Co-workingovém centru ve ZlínĂŹ nový tarif „MINI„. Zázemí Co-workingového centra  mohou noví klienti vyuĹžívat pouze za 200 Kè bez DPH za mĂŹsíc. Co-workingové centrum je tvoøeno jedním velkým otevøeným prostorem, kde jednotliví uĹživatelé mají svoje pracovní místo a celkový prostor sdílí s ostatními. Co-working pøedstavuje kreativní zázemí s unikátní atmosférou pro firmy, freelancery ale také pro ty, kteøí svĂšj podnikatelský zámĂŹr teprve pøipravují.

Banner---tarif-MINI--CW

Klienti mají pøístup do kanceláøe  Po – Pá 8:00 – 22:00.  Souèástí balíèku „MINI“  je také Wi-Fi, informaèní servis a moĹžnost zaøazení do „Katalogu Start-up firem Zlínského kraje.

Co mohou klienti dále vyuĹžít?

Máte moĹžnost zøídit si v budovĂŹ sídlo a vyuĹžívat sluĹžeb recepce, jako je kopírováním skenování èi pøejímání pošty. Za zvýhodnĂŹných podmínek mÚŞete vyuĹžít modernĂŹ vybavené jednací prostory.

Více o sluĹžbách podnikatelského inkubátoru ve ZlínĂŹ na http://www.inkubatorzlin.cz/

Co-working Zlín

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín