Pozvánka - Veletrh øešení ve ZlínĂŹ

Technologické inovaèní centrum s.r.o. je partnerem Veletrhu øešení ve ZlínĂŹ a dovolujeme si Vás pozvat na toto setkání odborníkĂš a podnikatelĂš a marketérĂš.

Podnikáte a hledáte zpĂšsob jak vèas a správnĂŹ reagovat na trĹžní zmĂŹny? Cloudy, spoleèenská odpovĂŹdnost firem, eventy 21. století, obsahový marketing, inovace, moderní vzdĂŹlání, telefonická péèe.

Akce se koná ve ètvrtek 5. èervna 2014 v Ă¨ase 10 h – 15 h. 

Místo: 14l15 Baùv institut, Vavreèkova 7040, 760 01 Zlín

PROGRAM ZDE:

CENA: 390 Kè za jednoho úèastníka

www.veletrhreseni.cz 

Veletrh øešení

 

ŠEST dĂšvodĂš proè øíct ANO úèasti na Veletrhu øešení

ANO, chci pro sebe co nejvíce informací v co nejkratším èase.

ANO, chci jednat s odborníky s praxí o aktuálních tématech.

ANO, chci øešit svĂšj konkrétní pøípad.

ANO, naše firma potøebuje internetové i tradièní marketingové nástroje.

ANO, akce je výbornĂŹ dostupná (Baùv institut).

ANO, rád se poznám s kolegy z jiných oborĂš.

2velterh

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín