Sdílené kanceláře? Podnikatelé již pracují na svých projektech

Jedna velká kancelář se spoustou stolů, u kterých pracují mladí podnikatelé rozvíjející své byznys plány. Tak nějak si lze představit Co-workingové centrum. Ve Zlíně je tato služba k dispozici od konce loňského roku. Jde o první zařízení tohoto typu ve Zlínském kraji a jedno z mála na Moravě. Ve zlínském co-workingovém centru nyní působí čtyři podnikatelé, další se na využití tohoto moderního zázemí připravují.

Ve Zlíně je jediné co-workingové centrum v kraji

Co-workingové centrum je umístěno v Podnikatelském inovačním centru ve Zlíně (budova 23 v továrním areálu). Na stejném místě již funguje podnikatelský inkubátor, virtuální inkubátor či vědeckotechnický park. Jde tak o nejucelenější nabídku pro podnikání v regionu. Všechny služby má na starosti Technologické inovační centrum s.r.o. Jde o podnik, který společně vlastní Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínský kraj. Jedním z jeho cílu je právě vytváření podmínek pro rozvoj inovačního podnikání. Právě v tomto objektu zahájila svou činnost například dnešní společnost Allegro Group CZ, která provozuje aukční portál Aukro, či firma Edhouse, jež poskytuje softwarové řešení na míru.

„Co-workingovým centrem jsme zkompletovali nabídku služeb pro začínající podnikatele. Již jsme uzavřeli smlouvy se čtyřmi klienty, se stejným počtem jsme před podpisem smlouvy. Poptávka po sdílených kancelářích a zázemí zde tedy určitě je,“ říká ředitelka Technologického inovačního centra Daniela Sobieská.

Jedním z prvních, který zázemí co-workingového centra začal využívat, je student zlínské univerzity Jan Valuštík. Pracuje na projektu Futurello. „V podstatě jde o virtuální krabici od bot plnou vzpomínek na staré časy. Uživatel nahraje krátké video a za deset let se mu aplikace sama ozve a nabídne mu možnost vrátit se v čase. Vše je postaveno na naprosté jednoduchosti, jde o velmi intuitivní aplikaci. Zatím je k dispozici pro operační systém Android, připravujeme ale verzi i pro iOS,“ říká mladý podnikatel. A v čem podle něj spočívá výhoda co-workingového centra? „Především navázání kontaktů se zajímavými lidmi. To nás může posunout dál nejen v našem současném projektu, ale třeba i v hledání dalších příležitostí,“ vysvětluje.

Zlínské co-workingové centrum nabízí tři režimy. Základní balíček Business obsahuje 50 hodin měsíčně, tarif Premium pak 100 hodin. K dispozici je i režim Resident. V takovém případě může klient pracovat neomezeně během celé provozní doby, tedy od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30. Ceny všech balíčků jsou přitom finančně daleko méně nákladné, než pronájem kanceláře. Začínající podnikatelé navíc mohou využívat služeb recepce jako je skenování či kopírování. K dispozici mají rovněž poradenské služby či jednací prostory.

„Centrum nemá uspořádání klasické kanceláře. Vše je pojato velmi neformálně. Nejde totiž pouze o zázemí, ale o vytvoření inspirujícího prostředí, v němž mohou začínající podnikatelé na svých projektech spolupracovat, pomáhat si v rozvoji a podobně. Jde vlastně o něco na způsob klubu, v němž si sami jeho členové vytvářejí motivační prostředí,“ vysvětluje Daniela Sobieská.

Co-working v České republice

Myšlenka sdílených kanceláří pro ty, kteří nepotřebují vlastní prostory, ale nechtějí například pracovat z domu, je v České republice stále ještě novinkou. První centra začala vznikat teprve v roce 2009 a až na výjimky sídlí hlavně ve velkých městech. Co-working vyhledávají například web designéři, konzultanti v různých oborech, obchodníci, internetoví podnikatelé, marketingoví specialisté, ale i lidé z neziskového sektoru a podobně. V centrech se velmi často konají odborné přednášky na témata související s podnikáním.

 

Konkrétní příklad – Futurello cílí na americký trh

Aplikace Futurello zaujala hodnotitele v loňském ročníku soutěže Nejlepší podnikatelský záměr, kterou pořádá Technologické inovační centrum. To, že její autor Jan Valuštík za ni získal medailové umístění, ale není až tak podstatné. Daleko důležitější je, že v záměru pokračuje. I díky co-workingovému centru.

Co projekt Futurello nabízí?

V podstatě jde o virtuální krabici od bot plnou vzpomínek na staré časy. Uživatel nahraje krátké video a za deset let se mu aplikace sama ozve a nabídne mu možnost vrátit se v čase. Vše je postaveno na naprosté jednoduchosti, jde o velmi intuitivní aplikaci. Zatím je k dispozici pro operační systém Android, připravujeme ale verzi i pro iOS.

Aplikace cílí na americký trh. Proč?

Bylo nám jasné, že český či slovenský trh nestačí. Na druhou stranu zcela globální produkt je pro nás zatím velké sousto. Hledali jsme proto destinaci, která je technologicky vyspělá a dostatečně rozsáhlá co do počtu potenciálních uživatelů. Z toho nám vyšel severoamerický kontinent. Na základě získaných zkušeností se pak budeme snažit proniknout i na jiné trhy.

Jak se vlastně rodil nápad na virtuální krabici od bot?

Těžce. Základní princip byl docela jasný, vše kolem se ale neustále měnilo a jen velmi pomalu jsme se dopracovávali k současné podobě. Na současných konturách projektu má podíl i zpětná vazba, kterou jsme získali v rámci soutěže Nejlepší podnikatelský záměr.

Jste jedním z prvních klientů co-workingového centra ve Zlíně. Co si od toho slibujete?

Především navázání kontaktů se zajímavými lidmi. To nás může posunout dál nejen v našem současném projektu, ale třeba i v hledání dalších příležitostí. Navíc v budově, kde je Co-workingové centrum, sídlí řada zajímavých firem, s kterými rovněž můžeme spolupracovat.

 

Technologické inovační centrum

Technologické inovační centrum je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Od roku 2009 je pověřeno zastupováním Asociace inovačního podnikání České republiky na území Zlínského kraje.

Ve Zlíně provozuje podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a nově právě co-workingové centrum. Podílí se na vzdělávacích aktivitách, spolu s partnery připravuje soutěž Nejlepší podnikatelský záměr.

 

Další informace

Pro další informace můžete kontaktovat:

Ing. Petr Konečný

Technologické inovační centrum s.r.o.
mobil: +420 739 570 790
e-mail: konecny@ticzlin.cz
www.inkubatorzlin.cz
www.facebook.com/TICZlin
 
Co-workingové centrum ve Zlíně
Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín