Pozvána worksho: Prvních 13 chyb pøi rozjezdu firmy - Michael Rostock - Poplar

Technologické inovaèní centrum a klub Start-up 23 Vás srdeènĂŹ zve na pátý a poslední workshop ze série workshopĂš "Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost"

Exkluzivním hostem závĂŹreèného workshopu je Michael Rostock – Poplar, známý jako porotce z televizního poøadu Den D a který je zároveò spolumajitelem 5 firem s roèním obratem 2 miliard Kè a zakládajícím partnerem spoleènosti Venture Investors Corporate Finance. Hlavním tématem workshopu budou problémy a chyby pøi rozjezdu firmy a z Ă¨eho se skládá alchymie úspĂŹchĂš podnikání.

Kdy: úterý 3. prosince 2013, 15 h – 17 h
Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)

Vstup je zdarma. V prĂšbĂŹhu a po skonèení workshopu bude pro úèastníky pøipraveno obèerstvení.

Workshop - Michael Rostock

SoutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr - www.mujprvnimilion.cz 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín