Technologické inovaèní centrum a klub Start-up 23 Vás srdeènĂŹ zve na ètvrtý workshop ze série workshopĂš "Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost"

Workshop – Jak organizovat práci v malém startupu. Rychlý rozvoj zaèínajícího byznysu.

Na workshopu vystoupí mladý a úspĂŹšný podnikatel JiĂ¸í Švirák, který podnikání v oboru
E-commerce a mobile. Jeho spoleènost BLUE 88 a.s. provozuje slevový portál Slevíci.cz a mobilní nákupní platformu Slevík. Jirka Švirák bude hovoøit o tom jak je dĂšleĹžitý rychlý rozvoj nápadĂš a zaèínajícího byznysu a jak øídit a organizovat práci v malých zaèínajících startupech.

V rámci workshopu budou také prezentovány dva úspĂŹšné projekty Writesquare.com a yCelebrate.com, které prošli loòským roèníkem soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr (www.mujprvnimilion.cz).

 
Kdy: úterý 26. listopadu 2013, 15 h – 17 h
Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)

Vstup je zdarma. V prĂšbĂŹhu a po skonèení workshopu bude pro úèastníky pøipraveno obèerstvení. 

Workshop - JiĂ¸í Švirák

SoutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr - www.mujprvnimilion.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín