Pozvánka workshop - Success story firmy eSports.cz - Michal Berg

Technologické inovaèní centrum a klub Start-up 23 Vás srdeènĂŹ zve na první workshop ze série workshopĂš "Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost"

Na workshopu vystoupí jako hlavní host spoluzakladatel spoleènosti eSports.cz, s.r.o. Michal Berg. Spoleènost eSports.cz, s.r.o. provozuje veleúspĂŹšný sportovnĂŹ-výsledkový sever www.onlajny.cz a vytvoøila stovku webĂš pro hokejové a fotbalové kluby v EvropĂŹ. V roce 2013 spustila také nový projekt rozšíøených statistik pro hokejovou extraligu.

Jako druhý host vystoupí pan Martin Strnad z advokátní kanceláøe Havel, Holásek and Partners s pøednáškou na téma "právo a startup", která bude zamÏøena právní aspekty pro zaèínající podnikatele a typické chyby v obchodních smlouvách.

Vstup je zdarma. V prĂšbĂŹhu a po skonèení workshopu bude pro úèastníky pøipraveno obèerstvení.

Workshop - Succes story firmy eSports.cz Michal Berg

SoutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr - www.mujprvnimilion.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín