Workshopy 2013

Série 5 workshopĂš "Zaèni podnikat zmÏò svou budoucnost"

SrdeènĂŹ Vás zveme na sérii workshopĂš ve ZlínĂŹ, které se budou konat vĹždy v Podnikatelském inovaèním centru - 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, 76001 Zlín). Jsou pro Vás pøipravné zajímavé téma z oblasti podnikání a exkluzivní hosté èeského byznusu, kteøí budou pøipravení také na vaše dotazy a diskuzi.

Vstup na worksopu je zcela zdarma. V prĂšbĂŹhu a po skonèení kaĹždého workshopu bude pro Vás pøipraveno obèerstvení.

Registrace na workshopy: vanek@ticzlin.cz


Workshopy 2013 - Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost

 

SoutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr www.mujprvnimilion.cz

www.startpodnikani.cz

www.ticzlin.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín