Pozvánka klubu Start-up 23 

"Motivation talk"

Termín konání: 2. kvĂŹtna 2013 od 18:00 do cca 19:30

Místo konání: Zasedací místnost – Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ

Setkání klubu bude rozdĂŹleno na dvĂŹ èásti. V 1. èásti mÚŞeme s úèastníky rozebrat soutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr a zpĂŹtnou vazbu k podnikatelským zámĂŹrĂšm s vyuĹžitím dalších pøíleĹžitostí + libovolné dotazy a téma.

Ve 2. èasti budeme sledovat v rámci ĹživĂŹ pøenášeného streamu exkluzivního hosta a osobností globálního startupového podnikání – Jan ØeĹžába.

Jan ØeĹžáb je generální øeditel a spoluzakladatel Socialbakers, spoleènost zamÏøená na sociální média marketing a mÏøení internetových metrik. Socialbakers je jedním z nejvĂŹtších sociálních médií pro realizaci statistiky zdrojĂš na celém svĂŹtĂŹ. Jeho cílem je poskytovat nejlepší sociální profil monitorování a mÏøení kaĹždého sociálního objektu.

Socialbakers je také jeden z Facebook Preferred Marketing vývojáø.

Pøed nástupem do svĂŹta marketingu sociálních médií, byl Jan ØeĹžáb 8 let CEO / zakladatel mobilní spoleènosti s názvem Redboss - mobilní obsah / hry / sluĹžby pro podnikání.

https://www.facebook.com/janrezab
https://twitter.com/janrezab
http://www.linkedin.com/in/janrezab

 

Registrovat se mÚŞete na email: vanek@ticzlin.cz,

TĂŹšíme se na setkání.

 

Klub Start-up 23 – www.startpodnikani.cz/klubstartup-23


Klub Start-up 23 – zmÏòte svou budoucnost, buĂŻte úspĂŹšní

 


 

klub Start-up 23

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín