Pozvánka klubu Start-up 23
        
"Jak prezentovat"

Termín konání: 4. dubna 2013 od 18:00 do cca 19:30

Místo konání: Zasedací místnost – Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ (23. budova Svit – Vavreèkova 5262, Zlín 76001) 

„Pøedstavení produktu je klíèem k prodeji, k získání investice a rĂšstu vašeho projektu“

S úèastníky v klubu budeme pracovat na zlepšení jejich prezentaèních dovedností, formy prezentace, postojĂš apod. Budeme diskutovat o prezentaci vašeho produktu èi projektu, kde bychom mohli najít vylepšení.

Lucie Havlièková vás poté prostøednictví Ĺživého pøenosu z praĹžského eClubu nauèí základy jak udĂŹlat velkou prezentaci, jak ji sestavit a na co se zamÏøit.

Registrovat se mÚŞete na email: vanek@ticzlin.cz,
TĂŹšíme se na setkání.

Klub Start-up 23 – zmÏòte svou budoucnost, buĂŻte úspĂŹšní

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín