Pozvánka na setkání klubu Start-up 23

"Solution interviews"

Termín konání: 21. bøezna 2013 od 18:00 do cca 19:30

Místo konání: Zasedací místnost – Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ (23. budova Svit – Vavreèkova 5262, Zlín 76001)

Neformální setkání pro zájemce o podnikání rozšíøí metodu tzv. Lean Startup. Po ovÏøení problému u potencionálních zákazníkĂš, kterou jsme realizovali v minulých setkání klubu Start-up 23 nás èeká poslední fáze jak otestovat vaše øešení (produkt) pøed svými zákazníky.

 „Musíte ovÏøit, Ĺže váš produkt je to, co vaši zákazníci chtĂŹjí, a Ĺže by nahradit stávající øešení. Nebo ne. PøesvĂŹdète se, Ĺže zákazníci jsou ochotni utratit peníze pro váš produkt.“ Jan Veselý, øeditel spoleènosti EduFórum – pøednášející Ĺživého pøenosu z praĹžského eClubu

Registrovat se mÚŞete na email: vanek@ticzlin.cz,

TĂŹšíme se na setkání.


Klub Start-up 23 – zmÏòte svou budoucnost, buĂŻte úspĂŹšní

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín