Pozvánka na setkání klubu Start-up 23

"BĂŹĹžte mezi lidi a sestavte si svoji strategii"

Termín konání:  7. bøezna 2013 od 17:30 do cca 19:30 

Místo konání: Zasedací místnost – Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ (23. budova Svit – Vavreèkova 5262, Zlín 76001) 

Startup se stává úspĂŹšným, jestliĹže se vám podaøí nalézt shodu mezi novým nápadem a tím, co si pøejí zákazníci. Jediná moĹžnost, jak najít správný produkt je vyjít mezi lidi a zeptat se jich. Nauète se, jak se to dĂŹlá.

"Pro úèastníky prvního setkání mÚŞeme validovat výsledky metody Lean Startup fázi „Get out of the building“ a pro nové úèastníky mÚŞeme metodiku zopakovat."

V druhé èastí mohou úèastníci shlédnout Ĺživý pøenos z praĹžského eClubu, kde vystoupí Jan Veselý, øeditel spoleènosti EduFórum a pohovoøí jak se nauèit aplikovat testování nového nápadu u potencionálních zákazníkĂš.

Registrovat se mÚŞete na email: vanek@ticzlin.cz,

TĂŹšíme se na setkání.

 


Klub Start-up 23 – zmÏòte svou budoucnost, buĂŻte úspĂŹšní.

Klub Start-up 23


Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín