V úterý 4. prosince 2012 od 14 h zakonèí úspĂŹšnou sérii workshopĂš „Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost“ poslední workshop s názvem „FINANCE – ROZJEZD VAŠEHO PODNIKÁNÍ“.  Tøi pøedchozí workshopy ze série navštívilo jiĹž pøes 300 posluchaèÚ.

Na posledním workshopu se dozvíte kompletní souhrn finanèních nástrojĂš pro zaèínající a stávající podnikatele, kde vystoupí pøímo zástupci rĂšzných finanèních sektorĂš s praktickými informacemi, jak na jednu stranu je obtíĹžné získat finanèní prostøedky na rozjezd byznysu a na druhou stranu jak se správĂŹ pøipravit, abyste na finance mohli snadnĂŹji dosáhnout a rozvíjet své podnikání. Tøešnièkou workshopu bude poté vystoupení zkušeného investora (Business angel) Václava Lišky, který s sebou pøivede aktuálnĂŹ zainvestovanou firmu a bude prezentovat co je dĂšleĹžité pøi získání investice pro svĂšj byznys a jak vlastnĂŹ probíhá vztah mezi investorem a zakladatelem projektu/podniku.

TĂŹšíme se na všechny, kteøí chtĂŹjí na sobĂŹ pracovat a rozvíjet své podnikatelské vzdĂŹlání.

workshop Klub Start-up 23, Finance

www.startpodnikani.cz

www.mujprvnimilion.cz

klub Start-up 23


Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín