WEBINÁØ – MARTIN KASA

Ĺ˝ivĂŹ pøenášená beseda pana Martina Kasy z PraĹžského eClubu - úspĂŹšný podnikatel, investor a mentor v oblasti elektronického obchodování.

PondĂŹlí 26.11.2012 od 18:00 – Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ, Zasedací místnost

Snahou eClubu je pøiblíĹžit studentĂšm skuteènost, Ĺže jen dobrý nápad na poèítaèovou aplikaci k úspĂŹšnému podnikatelskému projektu nestaèí. „Skuteèný podnik není jen programování. Jde o prodej, marketing, úèetnictví, personalistiku a všechno musí fungovat dohromady, aby byl podnik Ĺživotaschopný“, øíká Honza Šedivý.

Hostem poslední letošní streamované besedy bude pan Martin Kasa, který zaèínal svojí kariéru jako programátor, skladník, kurýre, prodavaè, obchodník a øeditel. Pøes deset let se vĂŹnoval obchodu kasa.cz. Dnes vlastní èi spoluvlastní mnoho úspĂŹšných internetových spoleèností, jako jsou Six Dots, Fresh Garden, Srovname.cz a další ne ryze internetové spoleènosti.

V souèasné dobĂŹ pracuje Martin Kasa na projektech jako podnikatel, investor a poradce. Nadále se snaĹží pøedávat své poznatky a zkušenosti mladým podnikatelĂšm. Jeho cílem je podpora podnikání mladých, ambiciózních a talentovaných lidí, kteøí se nebojí jít za svým cílem. 

Martin Kasa

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín