V rámci projektu VzdĂŹlávání, Inovace, Partnerství - V.I.P. poøádá Regionální podpĂšrný zdroj workshop na téma Budoucnost podnikání v ĂˆR. Hlavním prezentátorem, milým hostem workshopu je úspĂŹšný podnikatel, majitel spoleènosti STUDENT AGENCY pan Radim Janèura. VÏøíme, Ĺže jeho jméno je zárukou zajímavé prezentace a neménĂŹ zajímavé diskuze, která bude následovat po jeho vystoupení. SrdeènĂŹ zveme nejen studenty UTB, ale i všechny ostatní zájemce do Wichterleho sálu na Fakultu managementu a ekonomiky UTB ve ZlínĂŹ, kde se dne 13.11.2012 od 12h workshop koná.

Radim Janèura

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín