24 h maraton podnikání

Zlínský kraj ve spolupráci se zahraničním partnerem, pařížskou vysokou školou NOVANCIA, organizuje1. ročník soutěže 24H MARATON V PODNIKÁNÍ. Aktivita se uskuteční v rámci evropského projektuENSPIRE EU. Je zaměřená na podporu podnikání a intenzivní trénink podnikatelských dovedností.Účastníkům umožňuje ocitnout se na 24 hodin non stop ve světě byznysu. Jsou rozděleni do týmů, přičemžje brán zřetel na vyváženost profilů každého z nich. Každý tým pracuje na svém projektu (vzniku nové firmy)od počáteční myšlenky, až po její realizaci a uvedení do praxe. Po 24 hodinách každý tým prezentuje svůjpodnikatelský záměr před odbornou porotou, jež vybere a ocení ten nejlepší.Studenti se pokouší o vytvoření firmy tzv. „akčním přístupem“, od začátku až do konce trvání aktivity seneustále snaží uvádět do praxe pedagogické a teoretické informace, které jim po celých 24 hodin předávajíodborní koučové a experti na podnikání. V limitovaném čase maratonu se účastníci setkají s většinousituací, jež ve skutečnosti při reálném podnikání mohou nastat: komunikace s lidmi v týmu, role leadera,přijmutí autority, rozdělení práce, teamová spolupráce, převzetí rizika, rozhodování, a v neposlední řadě setaké dozvědí spoustu informací o sobě samých, o svých možnostech a hranicích, kvalitách i nedostatcích.Kromě toho jsou týmy účastníků po celou dobu maratonu systematicky školeni v podnikatelskýchdovednostech, aby svůj podnikatelský záměr dokázali kompletně připravit na realizaci. Školení se týkajívšech aspektů úspěšného podnikání, včetně marketingu, analýzy trhu, obchodní strategie, finančního plánuapod.

Termín: 9.-10.11.2012

Místo konání: Průmyslová zóna HolešovTovární 1268769 01 Holešov

Komu je akce určena:

Mladým lidem s podnikatelským duchem či chutí „zkusit si podnikat“ středoškolským a vysokoškolským studentům ženám využívající služeb Asistenčního centra pro podporu podnikání žen

Přihlášky do soutěže:

Přihlášky zasílejte na adresu szolonyova@sevenpartners.com do 31.10.2012. Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Szolonyová, T: +420 605 323 216,
E: szolonyova@sevenpartners.com

Celá akce je financována z EU a je pro všechny účastníky zcela zdarma!

Přihláška ke stažení zde

Program 24 h maratonu podnikání zde

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín