Na post nejcennĂŹjší znaèky svĂŹta se rychle dere spoleènost Apple. Vedoucí pøíèku si ale stále ještĂŹ drĹží Coca-Cola. Z evropských znaèek se do první desítky nedostala Ĺžádná. Nejlépe jsou na tom ve druhé desítce nĂŹmecké automobilky Mercedes-Benz a BMW.

Nápojový gigant Coca-Cola se drĹží na prvním místĂŹ v Ĺžebøíèku nejcennĂŹjších znaèek svĂŹta. Spoleènost ale rychle dotahuje Apple.

Díky rostoucí oblibĂŹ chytrých telefonĂš a tabletĂš poskoèil Apple velkým skokem na druhé místo. JeštĂŹ loni byla firma osmá. Vyplývá to z kaĹždoroèního prĂšzkumu konzultaèní spoleènosti Interbrand.

Coca-Cola se v èele Ĺžebøíèku drĹží jiĹž od roku 2000, kdy se tento Ĺžebøíèek zaèal zveøejòovat. Hodnota Applu se za poslední rok zvýšila o 129 procent, coĹž byl nejvyšší rĂšst ze všech znaèek. V první pĂŹtce jsou ještĂŹ firmy IBM, Google a Microsoft. Z evropských znaèek se do první desítky Ĺžádná neprobojovala.

Nejvýše postavenou neamerickou znaèkou je jihokorejský Samsung na deváté pozici. Z evropských znaèek je nejvýše Mercedes-Benz na 11. pozici, za ním je hned další automobilová znaèka, BMW. K nejhodnotnĂŹjším evropským znaèkám patøila v uplynulých letech Nokia, jiĹž loni však zaznamenala výrazný propad a letos se její hodnota dále sníĹžila o 16 procent a skonèila na 19. pozici.

Poprvé je v Ĺžebøíèku sociální sí. Na 69. pozici se letos probojoval Facebook s hodnotou 5,421 miliardy dolarĂš. Nejvýše postaveným nováèkem je znaèka Pampers na 34. pozici, novĂŹ jsou v Ĺžebøíèku rovnĂŹĹž znaèky Prada a MasterCard.

Pokles hodnoty zaznamenala loni ètvrtina znaèek v Ĺžebøíèku. NejvýraznĂŹjší byl pokles znaèky BlackBerry o 39 procent.

Seznamu 100 nejhodnotnĂŹjších znaèek dominují znaèky ze Spojených státĂš, kterých je celkem 56. Z Evropy je zde 34 znaèek, a to z NĂŹmecka, Francie, Británie, Švýcarska, Itálie, Nizozemska, Švédska, ŠpanĂŹlska a Finska. Zbývající znaèky jsou z Japonska, Koreje, Kanady a Mexika.

PrĂšzkum je zaloĹžen na sloĹžité metodologii vyvinuté Interbrandem. VyuĹžívá vzorec, který kombinuje budoucí sílu znaèky a její úlohu ve vytváøení poptávky. Firmy musí mít veøejnĂŹ dostupné finanèní údaje a tøetina pøíjmĂš firmy musí pocházet ze zahranièí.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín