Technologické a inovaèní centrum a klub „Start-up 23“

Vás opĂŹt zve na streamovaný semináø na téma

Zakládání nových firem v akademickém prostøedí amerických škol

 

Termín konání: PondĂŹlí 24. záøí 2012 od 18:00

Místo konání: Zasedací místnost – Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ (23. Budova Svit – Vavreèkova 5262, Zlín 76001) 

 

Klub Start-up 23 pokraèuje se streamováním pøednášek. Dne 24. 9. 2012 bude z praĹžského HUBu pøenášena beseda s Ă¸editelem Varick Street inkubátoru, který pĂšsobí pøi Polytechnickém institutu university New York, panem Steven Kuyanem. 

 

Steven Kuyan se podĂŹlí o své poznatky a zkušenosti s vedením univerzitního inkubátoru v USA. Pro úèastníky semináøe a pro další zájemce o problematiku startupĂš pøipravil pøednášku, na které pøiblíĹží fungování zakládání nových firem v akademickém prostøedí amerických škol.

Pøednáška bude, v rámci projektu „Praktická akademie IT znalostí“, pøenášena do dalších vysokých škol v ĂˆR, konkrétnĂŹ ji mohou zájemci shlédnout na tĂŹchto místech:

-       Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava

-       VĂŹdeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

-       Moravská vysoka škola, Olomouc

-       TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

-       Vysoká škola podnikání a.s., Ostrava

-       Technologické inovaèní centrum, Zlín

-       TopSeC, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

-       Fakulta Informatiky Masarykova Univerzita, Brno

-       Jihomoravské inovaèní centrum, Brno

 

Pøednáška bude zároveò pøenášena i do Varick Street inkubátoru v USA.

Organizátor semináøe Honza Šedivý, k této výjimeèné pøednášce øíká: „Jsem opravdu rád, Ĺže se nám podaøilo na zaèátek nového bĂŹhu streamovaných semináøÚ získat takto významného hosta, který jistĂŹ rozšíøí náš pohled na problematiku zakládání startupĂš. Zároveò mne velmi tĂŹší, Ĺže se nám spolu s Varick street inkubátorem podaøilo uspoøádat mezinárodní soutĂŹĹž pro studenty vysokých škol, ve které mÚŞeme vítĂŹze odmĂŹnit opravdu velmi lákavou cenou – zaloĹžením vlastní firmy v USA. V nespolední øadĂŹ mĂŹ tĂŹší, Ĺže si nadaní studenti mohou osvojit základy mezinárodní spolupráce“

 

Beseda se Stevenem Kuyanem se uskuteèní 24. 9. 2012 od 18:00 v praĹžském HUBu.

 

Registrovat se mÚŞete na email: vanek@ticzlin.cz

 

TĂŹšíme se na setkání.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín